Kebahagiaan Yang Hakiki


Asy Syaikh Shalih al Fauzan rahimahullah:

"Takut kepada Allah adalah sebab kebahagiaan seseorang dan tidak ada sebab yang lain untuk kebahagiaan seseorang kecuali dengan taqwa kepada Allah jalla wa 'ala dan menjauhi larangannya."

Lebih baru Lebih lama