AL-FIQH AL-MUYASSAR (PERTEMUAN 2): MUQADDIMAH Bagian 2

AL-FIQH AL-MUYASSAR (PERTEMUAN 2)
KAJIAN FIQIH
Dari kitab:
AL-FIQHU AL-MUYASSAR
(FIQIH PRAKTIS)

: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، أما بعد


Akhawati fillah semoga rahmat Allah dicurahkan untukku dan untuk kalian semua

Kita masih melanjutkan membaca muqaddimah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh حفظه الله تعالى:

Kitab ini berisi hukum-hukum fikih dalam ibadah dan muamalah disertai dengan dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an al-Karim dan Sunnah. Semua itu dijelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami, mudah dimengerti, jauh dari kalimat yang sulit dan bertele-tele sehingga banyak dari kaum Muslimin tidak mampu memahami dan mengambil faidahnya, kitab ini diulas dengan mudah sehingga gampang orang untuk memahami hukum-hukum agama tanpa mengurangi atau menjatuhkan bobot materi ilmiahnya.

Kemudian al-Mujamma'- dikarenakan adanya ketelitian sebagaimana keadaannya pada semua buku yang diterbitkan, mewakilkan proses penyusunan kitab ini kepada tim pilihan dari para asatidzah (profesor) yang memiliki spesialisasi dalam ilmu syar'i, khususnya fikih.

Kemudian kitab yang telah mereka susun diserahkan kepada tim pembimbing khusus untuk dimuraja'ah kembali (diedit) agar bisa diberikan ralat pada kalimat-kalimat yang kurang tepat atau kurang jelas. Akhirnya, alhamdulillah kitab ini hadir dengan berbagai kelebihan, diantaranya:

1. Usaha yang maksimal dalam keshahihan hadits-hadits dan atsar dalam setiap masalah yang itu menjadi dasar hukum-hukum fikih.

2. Isi kandungan yang menyeluruh meliputi bab-bab fikih dan berbagai masalah yang dibutuhkan oleh setiap muslim.

3. Jelas ungkapan kalimat-kalimatnya, susunan bahasanya mudah dipahami, sehingga para penuntut ilmu dapat mengambil manfaatnya, demikian pula orang-orang yang kemampuannya di bawah mereka dari kaum Muslimin yang awam.

4. Pembagiannya yang detail, dan mudah diambil faidah dari tema-temanya, dengan membuat judul-judul pada temanya sehingga dapat membantu memahaminya.

5. Berisi peringatan terhadap berbagai perselisihan syari'at yang kemungkinan mayoritas kaum Muslimin terjatuh di dalamnya, mungkin karena jahil atau taklid.

Demikianlah, saya memohon kepada Allah Yang Maha Suci agar menjadikan ini sebagai amal yang ikhlas untuk Wajah-Nya yang Mulia, dan menjadikannya bermanfaat sehingga dapat membantu hamba-hamba-Nya untuk memahami agama mereka.

Di akhir mukadimah ini saya berterima kasih kepada para asatidzah (profesor) yang mulia atas kesungguhan mereka untuk menyusun kitab ini, dengan memohon kepada Allah agar menjadikan hasil upaya mereka ini sebagai penolong mereka pada hari mereka berjumpa dengan-Nya.

Ucapan terima kasih yang banyak juga kami sampaikan kepada ketua umum Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif (percetakan al-Qur'an), dan kepada saudara-saudara yang bekerja di bidang ilmiyah.

Akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.


Diterjemahkan oleh Al-Ustadzah Ummu Abdillah Zainab bintu Ali Bahmid hafizhahallah pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 1437 H / 23 Maret 2016 M
Nisaa` As-Sunnah
AL-FIQH AL-MUYASSAR (PERTEMUAN 2): MUQADDIMAH Bagian 2 AL-FIQH AL-MUYASSAR (PERTEMUAN 2): MUQADDIMAH Bagian 2 Reviewed by Nisaa` As-Sunnah 1 on March 23, 2016 Rating: 5

Events

ads
Powered by Blogger.