FAEDAH PAGI : DOA ORANG SAKIT YANG TIDAK ADA HARAPAN LAGI UNTUK HIDUP (2)

┏πŸƒπŸŒΈ●●●━━━━━━━━━━━━┓

F A E D A H      P A G I

┗━━━━━━━━━━━━●●●πŸŒΈπŸƒ┛

πŸ’¦ DOA ORANG SAKIT YANG TIDAK ADA HARAPAN LAGI UNTUK HIDUP (2) πŸ’¦
Ω„Ψ§َ Ψ₯ِΩ„َΩ€Ω‡َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ُ وَΨ§Ω„Ω„Ω‡ُ Ψ£َΩƒْΨ¨َΨ±ُ، Ω„Ψ§َ Ψ₯ِΩ„َΩ€Ω‡َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ُ وَΨ­ْΨ―َΩ‡ُ، Ω„Ψ§َ Ψ₯ِΩ„َΩ€Ω‡َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ُ وَΨ­ْΨ―َΩ‡ُ Ω„Ψ§َ 

Ψ΄َΨ±ِيْΩƒَ Ω„َΩ‡ُ، Ω„Ψ§َ Ψ₯ِΩ„َΩ€Ω‡َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ُ Ω„َΩ‡ُ Ψ§Ω„ْΩ…ُΩ„ْΩƒُ وَΩ„َΩ‡ُ Ψ§Ω„ْΨ­َΩ…ْΨ―ُ، Ω„Ψ§َ Ψ₯ِΩ„َΩ€Ω‡َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ§Ω„Ω„Ω‡ُ وَΩ„Ψ§َ Ψ­َوْΩ„َ 

وَΩ„Ψ§َ Ω‚ُوَّΨ©َ Ψ₯ِΩ„Ψ§َّ Ψ¨ِΨ§Ω„Ω„Ω‡ِ.
Laa ilaaha illallahu Wallahu akbar, laa ilaaha illallahu wahdah, laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, laa ilaaha illallahu lahul mulku walahul hamdu, laa ilaaha illallahu walaa haulaa walaa quwwata illaa billah❝Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi-Nya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, hanya milik-Nya kerajaan dan hanya bagi-Nya segala pujian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah.❞
πŸ“š HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat Shahih Sunan At-Tirmidzi (3/152) dan Shahih Sunan Ibnu Majah (2/317).
•••●✿❁✿●•••


✍🏼 Diterjemahkan oleh Al-Ustadzah Ummu Abdillah bintu Ali Bahmid hafizhahallah pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awwal 1441 H / 1 November 2019 M


❃❀❃❀❃❀❃❀❃❀❃❀❃http://t.me/nisaaassunnah

http://www.nisaa-assunnah.com
πŸŽ€ Nisaa` As-Sunnah πŸŽ€


Lebih baru Lebih lama