PETIKAN FAEDAH DARI MUHADHARAH SYAIKH ABDULLAH BIN SHALFIQ AZH ZHAFIRI HAFIZHAHULLAH TA'ALA


 PETIKAN FAEDAH DARI MUHADHARAH SYAIKH ABDULLAH BIN SHALFIQ AZH ZHAFIRI HAFIZHAHULLAH TA'ALA
1. Bersatu dengan salafiyyin berdasarkan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan dan di atas saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran.


2. Saling menasihati antara salafiyyin itu mengakibatkan/mengharuskan adanya persatuan dan memutus jalan-jalan setan. Dan ini merupakan perkara yang penting.


3. Pentingnya tauhid dan mutaba'ah.


4. Wajibnya berpegang teguh dengan al Kitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf.


5. Perintah berjalan di atas jalan yang lurus dan mencampakkan perpecahan dan perselisihan.


6. Perintah untuk berpegang teguh dengan al Kitab dan Sunnah dan larangan dari perpecahan yang itu merupakan jalannya ahli kitab.


7. Bersatu dan tidak berpecah belah adalah pokok dari pokok-pokok ahlussunnah.


8. Mengikuti sunnah merupakan sebab persatuan dan meraih kehidupan yang baik dan hal itu (didapat) dengan keimanan yang benar dan amal soleh.


9. Kehidupan yang baik tidak akan terealisasi kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah.


10. Berjalan di atas jalan yang lurus dan mengikuti sunnah merupakan jalan/sebab tertatanya kehidupan.


11. Wajib memperhatikan pokok-pokok yang penting ini.


12. Di dalam al Kitab dan Sunnah yang berdasarkan pemahaman salaf telah mencukupi dari undang-undang orang kafir dan pendapat-pendapat dan hawa nafsu.


13. Kesempurnaan Islam dan sunnah terdapat di dalamnya pertolongan dan berkuasa dan kemuliaan, dan barang siapa menyelisihi keduanya sungguh akan tertimpa kepadanya kerendahan dan kehinaan dan tidak tertata kehidupannya.


14. Barang siapa yang berpegang teguh dengan pokok yang agung ini sungguh dia akan selamat dari perselisihan, perseteruan dan perpecahan jika dia berpegang teguh dengan hal di atas dengan jujur dan ikhlas.


15. Penjelasan firqah najiah (golongan yang selamat) yaitu siapa saja yang semisal yang aku dan shahabatku berada di atasnya.


16. Peringatan dan tahzdir dari fitnah dan ahli fitnah yang mereka menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat. 

Dan peringatan dari sebab-sebab fitnah dan hal itu dengan berpegang teguh dengan al Kitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf.


17. Di antara dampak dari fitnah adalah terkoyaknya barisan salafiyyin dan melemahnya kekuatan mereka dan juga merupakan sebab musuh mereka menguasainya.


18. Di antara sebab selamat dari fitnah:

a). Kokoh di atas kitab dan sunnah

b). Kokoh di atas manhaj salaf

c). Kokoh di atas bimbingan ulama

d). Kokoh di atas ketakwaan

e). Kokoh di atas al Qur'an dengan membacanya, mentadabburinya dan mempelajarinya.

f). Senantiasa berdoa dengan ikhlas dan hadirnya hati.

g). Kokoh di atas ilmu dan mencari ilmu.Dan hanya Allah yang memberi taufiq menuju kebenaran.


Mudah-mudahah Allah membalas kebaikan kepada Syekh Abdullah bin Shalfiq azh Zhafiri. 

Mudah-mudahah Allah menjaganya dan memberkahi ilmunya dan dakwahnya dan kesungguhannya terhadap apa yang beliau kerahkan berupa ilmu dan nasihat terhadap salafiyyin.
✍ Al Ustadz Afifuddin As Sidawi hafizhahullah ta'ala


🏠 Sidayu kamis 26 dzulhijjah 1442 H / Bertepatan 5 Agustus 2021 M


🔀 ☝️ Share, no cut, & no crop, Agar semua bisa mendapatkan faedah lebih banyak dan sumbernya•┈•✿ الدال على الخير كفاعله ✿•┈•📲 Channel Telegram:
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️


📬 Diposting ulang hari Jum'at, 27 Dzulhijjah 1442 H / 6 Agustus 2021 M


🎀 Nisaa` As-Sunnah 🎀 

Lebih baru Lebih lama