HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ZAKAT FITRAH
✋🏼🌺🌸 HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN ZAKAT FITRAH


Apakah zakat fitrah itu diharuskan ada nishabnya?

✍🏻 Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata:

لم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
الفتاوى (14/ 197)

”Zakat fitrah tidak memiliki nishab, bahkan wajib atas setiap muslim mengeluarkannya atas dirinya dan keluarganya, anak, istri dan budaknya, jika masih tersisa dari bahan makanan pokok mereka siang dan malam itu."
[Al-Fatawa 14/197]


Berapa ukuran zakat fitrah?

✍🏻 Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata:

الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
الفتاوى (14/ 203)

"Yang wajib dari hal itu adalah satu sha’ dari makanan pokok negerinya. Dan ukurannya dengan kilogram adalah tiga kilogram kurang lebih."
[Al-Fatawa 14/203]


Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah di luar negeri orang yang berzakat?

✍🏻 Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah berkata:

السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.
الفتاوى (14/ 213)

”Yang sesuai sunnah adalah membagikannya diantara fuqara di negeri orang yang mengeluarkan zakat, dan tidak mengeluarkannya ke negeri lainnya dalam rangka untuk mencukupi fuqara di negerinya dan menutupi hajat mereka."
[Al-Fatawa 14/213]


Dimanakah dikeluarkan zakat fitrah?

✍🏻 Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:

زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.

"Zakat fitrah itu dibayarkan di tempat, yang ketika iedul fitri datang, engkau dalam keadaan berada di sana. Walaupun jauh dari negerimu."


Apakah pembantu di rumah wajib membayar zakat fitrah?

✍🏻 Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:

أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.

1. Pembantu yang di rumah wajib atasnya zakat, karena dia termasuk kaum muslimin.
2. Hukum asalnya zakat itu wajib atas dirinya, akan tetapi jika keluarga (majikan) membayarkan zakat atasnya maka tidak mengapa.


Apakah janin dibayarkan juga zakat fitrah nya?

✍🏻 Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:

زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
(18/263)

”Zakat fitrah itu tidak dibayarkan atas janin dalam kandungan atas dasar kewajiban, akan tetapi dibayarkan atas dasar sunnah (anjuran) saja."
[Al-Fatawa 18-263]


Apakah boleh membagikan zakat fitrah untuk para pekerja yang non muslim?

✍🏻 Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:

لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
الفتاوى (١٨-٢٨٥.

”Tidak boleh membagikannya kecuali kepada orang faqir dari kalangan muslimin saja."
[Al-Fatawa 18-285]


Apakah zakat fitrah milik seorang pribadi itu boleh dibagikan kepada seorang pribadi (faqir) atau mesti beberapa orang?

✍🏻 Jawaban:

يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. اللجنة الدائمة (9/377)

”Boleh membagikan zakat fitrah dari seorang pribadi untuk seorang pribadi (faqir), sebagaimana boleh dibagikan kepada sekelompok orang."
[Al-Lajnha Ad-Daimah. 9/377]


Apa hukum orang yg menerima zakat fitrah lalu ia menjualnya?

✍🏻 Jawaban:

?إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
اللجنة الدائمة (9/380)

”Jika orang yang mengambilnya itu memang termasuk orang yang berhak menerima zakat, boleh baginya menjualnya setelah dia menerimanya."
[Al-Lajnah ad-Daimah 9/380]


Mengakhirkan zakat fitrah hingga selesai shalat ied tanpa udzur?

✍🏻 Syaikh Ibnul Utsaimin rahimahullah berkata:

تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
الفتاوى ( 266/18)

”Mengakhirkannya hingga selesai shalat ied hukumnya haram dan tidak sah zakatnya."
[Al-Fatawa 18/266]


📚 Sumber || Majmu'ah al-Barakatu Maa Akaabirikum


⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎
📬 Diposting ulang hari Senin, 19 Ramadhan 1439 H / 4 Juni 2018 M

🎀 Nisaa` As-Sunnah 🎀
Lebih baru Lebih lama